Contact en lokatiesTARIEVEN

 

Privéles 60 min:  *1 persoon, Studio TACA, Borgerstraat 102, Amsterdam

                             *2 personen, Studio TACA, Borgerstraat 102, Amsterdam

Strippenkaart: geldig voor 10 privélessen (10e les gratis)

                             *1 persoon

                             *2 personen 

 

Tango for 2 - 90 min. tango arrangement voor 2 personen

                       Een kenningsmaking met de tango, inkl glaasje prosecco.                                  €99 koppel

Tango-uitje - voor een groep vrienden, collega's of bv familieleden. 

                        1 of 2 lessen van 90 min met een pauze. Inkl thee, koffie, versnaperingen

                        en een glaasje prosecco indien gewenst.                                                                                        €45 p/p 

Feest - een optreden en introductieworkshop tijdens een privéfeest, bedrijfsfeest

             of bruiloft.                                                                                                                          € prijzen op afspraak 

 

Tango Kadokaart

Wil je je geliefde, een familielid, vriend(en) of vriendin(nen) of collega(’s) een origineel kado geven? Denk dan eens aan een Argentijnse tangoles!

Je kunt een kadobon geven voor een Bootcampdag, cursus of privéles, maar we kunnen ook een mooi en persoonlijk cadeau samenstellen, bijvoorbeeld:

 

Tangofor2:

90 min. tango arrangement voor 2 personen - een kenningsmaking met de tango.

Je wordt ontvangen met een glaasje prosecco en we geven jullie alvast wat achtergrondinformatie over de tango. Daarna ontvangen jullie ruim een uur tangoles.

 

Tango-uitje met vrienden:

2 lessen van 90 min met een pauze. we verzorgen voor jullie een leuke, leerzame middag in onze tangostudio, waarin jullie de basistechnieken en improvisatie van de tango leren. Tussendoor is er een korte pauze met thee, koffie en versnaperingen en we sluiten de middag af met een glaasje prosecco.

 

Feest:

Een optreden en introductieworkshop tijdens een privéfeest of bedrijfsfeest. Een inspirerende en originele onderbreking tijdens een feest, opening, bruiloft, receptie congres, bedrijfsfeest ed. Informeer naar de mogelijkheden via het contactformulier.

 

Inschrijven en betaling

Meld je aan via:  info@tangostudio.nl

Je inschrijving of boeking is geldig na overmaking van het bedrag naar: Tangostudio, NL18INGB0006592592

 

VOORWAARDEN

• Privélessen kunnen tot 26u voor de geboekte les worden omgeboekt of geannuleerd. Omboeking van een geboekte les kost €7,50. Annulering van een geboekte les kost €15 aan studiohuur. 

Bij een latere annulering van een geboekte les wordt het volledige bedrag in rekening gesteld.

• De strippenkaart of kadobon is pas geldig na betaling.

• De strippenkaart of kadobon is een jaar geldig.

• Restitutie is niet mogelijk.

• Abonnementen, cursussen, bootcampdagen en strippenkaarten zijn persoonsgebonden en kunnen uitsluitend na overleg met de Tangostudio en schriftelijke toestemming worden doorgegeven aan derden.

• Het bedrag voor de cursus, abonnement, bootcampdag of privéles dient vóór de eerste les of bootcampdag te zijn overgemaakt. De leerling is ingeschreven als de betreffende cursus, groepsles, bootcampdag of strippenkaart is betaald.

• Het cursusgeld is inclusief 21% BTW

• Bij annulering binnen 3 dagen voor aanvang van een cursus of bootcampdag wordt altijd €25 in rekening gebracht. Bij latere annulering brengen we €50 in rekening.

• Gespreide betalingen of uitstel van betaling is alleen mogelijk in overleg met de Tangostudio en nadat de Tangostudio schriftelijk akkoord is gegaan met de betalingsafspraken.

• Bij ziekte van de docent(en) wordt voor een goede vervanging gezorgd. Als dat niet lukt wordt de leerling hierover tijdig geïnformeerd en wordt er naar een passende oplossing gezocht.

• Tangostudio en de docenten die de lessen verzorgen, zijn nimmer verantwoordelijk voor schade en/of diefstal van persoonlijke eigendommen van cursisten of bezoekers.

•Tangostudio en de docenten die de lessen verzorgen, zijn niet verantwoordelijk voor lichamelijk letsel van cursisten of bezoekers in welke vorm dan ook.

•Leerlingen en bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf in de studio/lesruimte te houden aan de gebruiken van de Tangostudio, alsmede de aanwijzingen die gegeven worden door de directie/het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.

•Tangostudio heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus, workshop of bootcampdag.

•Tangostudio mag een cursus, workshop of bootcampdag annuleren indien daar gegronde redenen voor zijn, bijvoorbeeld te weinig cursisten, langdurige ziekte etc. In geval van annulering voor aanvang van de cursus, workshop of bootcampdag heeft de leerling recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vind annulering plaats tijdens de cursus, dan zal terugbetaling geschieden naar rato van het nog niet genoten lessen.

•De bovenstaande regels en voorwaarden zijn van kracht voor alle cursussen, bootcampdagen, privélessen, workshops en andere activiteiten van Tangostudio.

 

Kortingen

 • Kortingen voor leerlingen: schrijf je je in voor 2 groepslessen in dezelfde periode dan krijg je 50% korting op de 2e cursus of abonnement.

• Assistentenprijs: gevorderden leerlingen die met hun danspartner een beginners 1 of beginners 2 cursus volgen betalen slechts €50 voor de gehele cursus.

• Bootcampdagen korting: als je je direct na een bootcampdag inschrijft voor een cursus ontvang je 20% korting.

• Studenten ontvangen 20% korting op vertoon van hun collegekaart.

• Ambassadeurskorting: Ken jij mensen die je graag eens wilt laten kennismaken met de tango? Neem ze een keer mee naar de les! Als ze zich inschrijven voor een cursus of strippenkaart, dan ontvang jij van ons 50% korting op een privéles.

 

€55

€65

 

€495

€585

KVK: 59096748,  BTW: 1797.09.173.B.01,  IBAN: NL18INGB0006592592

©2017 Tangostudio Amsterdam